กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

งานเลี้ยงต้อนรับ นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลางและงานเลี้ยงส่งดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. โดย นายจิระวัฒน์ ชวลิต รองประธานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง เนื่องในโอกาสขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมและดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ณ อาคารลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2019-12-09 / 23:37:00/view:134

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม