กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง อดีตรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น

2019-12-02 / 16:04:00/view:177

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม