ฝ่ายบริหาร

hello

นายนิยม แสงวงศ์

ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม


hello

นายคำปุ่น พลรัตน์

ตำแหน่ง :: รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

hello

นายสนธิต ดาโรจน์

ตำแหน่ง :: รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา


hello

นางสุดใจ ภู่เทศ

ตำแหน่ง :: รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

hello

นายธนชน อินทจันทร์

ตำแหน่ง :: รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


Copyright © 2017 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม