กิจกรรมภายในวิทยาลัย

ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา

เช้าวันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ร่วมพิธีแสดงความยินดี

เช้าวันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และขอพรองค์พระวิษณุกรรม ,ศาลตายาย ประจำวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ก่อนร่วมเดินทางส่ง นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการฯ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

งานเลี้ยงต้อนรับ

มื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. โดย นายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม


ร่วมต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการและจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญแสดงมุทิตาจิต

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เพื่อศึกษาดูงาน ระบบงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และร่วมต้อนรับ ท่าน ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้กล่าวแสดงความรู้สึก เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม


มอบกระเช้าเพื่ออำลา

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. นำโดย นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เดินทางไปมอบกระเช้าเพื่ออำลา นายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วท.อุบลราชธานี

เช้าวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำโดย นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางสุดใจ ภูเทศ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี และถวายบังคม ต่อหน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นำโดย นายคำปุ่น พลรัตน์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๒ และปวส.๑ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

มอบกระเช้าเพื่ออำลา

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นำโดย นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู เดินทางไปมอบกระเช้าเพื่ออำลา เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

กล่าวแสดงความรู้สึก

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. โดย นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้กล่าวแสดงความรู้สึก เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับ นายปิยะวุฒิ ป้องเพชร...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การประเมินมาตรฐานองค์การวิชาชีพดีเด่น ระดับภาค

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับคณะกรรมการ และรับการประเมินมาตรฐานองค์การวิชาชีพดีเด่น ระดับภาค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บรรยากาศ : เข้าเยี่ยมชมบูธ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ในงานประจำปี

เมื่อวันที่ ๒๕-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ บรรยากาศ : เข้าเยี่ยมชมบูธ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ในงานประจำปีและงานกาชาดอำเภอเดชอุดม ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม


พิธีเปิดงานประจำปีและงานกาชาดอำเภอเดชอุดมประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ที่เวทีกลางอำเภอเดชอุดม ประจำปี ๒๕๖๐ โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิดงานประจำปีและงานกาชาดอำเภอเดชอุดมประจำปี ๒๕๖๐...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับ สู่รั่ว DTEC

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดย นายประหยาด ก้อนคำบา , นายศุภวัฒน์ ธรรมวงค์ศรี ครูสาขาวิชาเครื่องกล และนายจิรานุวัฒน์ ทะนสุข ครูสาขาวิชาเครื่องมือกล ได้กล่าวแนะนำตัวกับนักเรียน นักศึกษา ที่หน้าเสาธง เนื่องในโอกาสที่สอบเข้าทำงานได้ที่วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

มอบเกียรติบัตร ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตร ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

งานการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดงานการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธนกร ไชยกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม


การประเมินมาตรฐานองค์การวิชาชีพดีเด่น

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายคำปุ่น พลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมได้กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการประเมินฯ พร้อมเข้ารับการประเมินมาตรฐานองค์การวิชาชีพดีเด่น ระดับกลุ่มจังหวัด สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีเปิดและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธี เปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ดร.ธนกร ไชยกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อดีตประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการจัดการเรียน การสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดย พระครูสิริญาณสังวร รองเจ้าคณะอำเภอเดชอุดม ประธานเปิดโครงการจัดการเรียน การสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ธรรมชั้นตรี ธรรมชั้นโท ธรรมชั้นเอก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดศรัทธา สำนึกในความสำคัญของพระพุทธศาสนา มีความรู้ ความเข้าใจ ซาบซึ้งในคุณของพระรัตนตรัย...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการตรวจสารเสพติดและตรวจสุขภาพ

เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการตรวจสารเสพติดและตรวจสุขภาพให้กับ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ เป็นต้นไป...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม


เข้าแนะแนวไปทำงานต่างประเทศ (ประเทศญี่ปุ่น)

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ บริษัทจัดหางานไทยเวิร์คเกอร์ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด ได้เข้าแนะแนวไปทำงานต่างประเทศ (ประเทศญี่ปุ่น) ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๓ และปวส.๒ ทุกสาขาวิชา ในเวลา ๑๓.๐๐ น. น. ณ อาคารลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เข้าร่วมงานกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยนายคำปุ่น พลรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร คณะครูและบุคลากรทางศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เข้าร่วมงานกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประเมินองค์การ มาตรฐานดีเด่น

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับคณะกรรมการ และรับการประเมินองค์การ มาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นายนิยม แสงค์วงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง...

ดูข้อมูลเพิ่มเติมศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วย นายคำปุ่น พลรัตน์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน แผนกวิชาช่างเชื่อม และแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก จังหวัดตาก...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประเมินข้าราชการครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดย นางสาวสมภาน เจตนา ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และ นายสมศักดิ์ ปริตัง ครูสาขาวิชาช่างยนต์ ผู้เข้ารับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม


พิธีวางดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่บริเวณพระเมรุมาศจำลอง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โดย นายเมธาศิษฎ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีวางดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

มอบดอกไม้และแสดงความยินดี

เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ให้เกียรติมอบดอกไม้และแสดงความยินดีแก่ คุณครูณรงค์ศักดิ์ สุดสุข เพื่อที่จะไปประกอบธุรกิจส่วนตัว และกล่าวต้อนรับนิสิตฝึกประสบการณ์ที่จะมาฝึกปฏิบัติการสอน...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม


ร่วมทำบุญ ตักบาตร

เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. นำโดย นางสาวสายฝน สาระผล หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจทุกท่าน ร่วมทำบุญ ตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

มณฑลทหารบกที่ ๒๒ ตรวจเยี่ยมซุ้มวางดอกไม้จันทน์ อ.เดชอุดม

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. พลตรี ดร.อรรถ สิงหัษฐิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๒ /หัวหน้าจิตอาสาเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ฯลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามความเรียบร้อย ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ร่วมวางพวงมาลา ถวายสักการะรัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ร่วมวางพวงมาลา ถวายสักการะรัชกาลที่ ๕...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดี

เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ให้เกียรติมอบดอกไม้และแสดงความยินดีแก่ คุณครูปิติชัย บุญชื่น บรรจุเข้ารับตำแหน่งพนักงานราชการ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติมมอบเกียรติบัตรให้แก่ คณะครูและนักเรียน นักศึกษา ผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดมากที่สุด

เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นเกียรติในการมอบเกียรติบัตรให้แก่ คณะครูและนักเรียน นักศึกษา ผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดมากที่สุด...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ นำโดย นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมจัดนิทรรศการและเข้ารับการติดตามประเมินผลและยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บรรยากาศเข้าแถวหน้าเสาธง

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ได้เปิดทำการเรียนการสอนเป็นวันแรก ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดย นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร

ในเวลา ๐๗.๓๐ น. วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประชาชนชาวอำเภอเดชอุดม ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดป่าไทรงาม ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติมพิธีบรรพชา – อุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ วัดป่าไทรงาม ร่วมกับอำเภอเดชอุดมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการบรรพชา – อุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดย นายเมธาศิษฏ์ ฉัตร คุปต์ชนรดี นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีจุดเครื่องทองน้อยและกราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ ในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. นำโดย นายคำปุ่น พลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ซึ่งนำโดย นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการอบรมสัมมนา นักเรียน นักศึกษาหลังกลับจากฝึกงานและฝึกอาชีพ

เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนา นักเรียน นักศึกษาหลังกลับจากฝึกงานและฝึกอาชีพ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการอบรมจัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้องเรียน

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายคำปุ่น พลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมจัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ระดับ ปวช. , ปวส. และปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่

เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการ เรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ

เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย เรื่องการจัดซื้อหนังสือเรียนโครงการ เรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การประชุม ครู บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๓

เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานเปิดการประชุม ครู บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๓ เพื่อมอบหมายและแจ้งแนวทางดำเนินงาน ตามนโยบายของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการพิจารณาเพื่อเสนอขออนุมัติผลการเรียน

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิดโครงการพิจารณาเพื่อเสนอขออนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ นำโดย นายคำปุ่น พลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รุ่น ๑๔ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

รับการประเมินฯเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดย นางสาวสายฝน สาระผล หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้เข้ารับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการฝึกประสบการณ์อาชีพ โครงการเสริมสร้าง ประสบการณ์อาชีพ (Work Experience)...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ร่วมทำบุญสังฆทาน ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น.นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ร่วมทำบุญสังฆทาน ประจำปี ๒๕๖๐...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สาขาวิชาการบัญชี

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สาขาวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการประชุมผู้ปกครอง สาขาวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิดโครงการประชุมผู้ปกครอง สาขาวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ อาคารลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ ๓ สี )

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ นายสนธิต ดาโรจน์ เป็นประธานในพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ ๓ สี ) โดยมีผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ร่วมประดับแถบแก่ลูกเสือวิสามัญในครั้งนี้ด้วย ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติมโครงการอบรม วัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทศบาล เมืองเดชอุดมบริการ ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช จัดโครงการอบรม วัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๐...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการกิจกรรม Day Camp ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ นายสนธิต ดาโรจน์ ประธานเปิดโครงการกิจกรรม Day Camp ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ระดับชั้น ปวช.๑ ทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้นักเรียน เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนงานกำหนดมาตรฐานอาชีพผู้เรียน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนงานกำหนดมาตรฐานอาชีพผู้เรียนอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประดับพลอย โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐%

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ นายคำปุ่น พลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ในสถานศึกษา '' ขับขีสบายใจ สวมหมวกนิรภัยปลอดภัยแน่นอน"...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ตรวจเยี่ยมครูอาสาสมัครจีน

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ Miss Lu Yingfei (Supervisor of Volunteer Chinese Teachers in Thailand) จากฮั่นปั้น (Hanban) เดินทางมาตรวจเยี่ยมครูอาสาสมัครจีน ในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จ.อุบลราชธานี...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม


โครงการแข่งขัน ฟุตบอล

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง ได้จัดโครงการแข่งขัน ฟุตบอล ๗ คน โดย นายคำปุ่น พลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (ควบคุมยาสูบและแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา)

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ นางสาวรุ่งนภา ปุณยานุเดช รองผู้อำนวยการฝึกประสบการณ์ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ให้เป็นประธานเปิด โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (ควบคุมยาสูบและแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา) ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการเลือกตั้ง สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการเลือกตั้ง สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้ลงคะแนนได้ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐น. - ๑๕.๐๐ น. เพื่อเป็นการเสริมสร้างประชาธิปไตย...

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเปิดบ้านแนะแนวการอาชีวศึกษา

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค ๑๓ ประธานในพิธีเปิดบ้านแนะแนวการอาชีวศึกษา และมอบ “นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ” โดย นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ต่อประธานในพิธี...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เข้ารับการประเมิณ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการณ์แบบครบวงจร

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานเปิดโครงการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐...

ดูข้อมูลเพิ่มเติมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการใช้งานสารสนเทศภายในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการใช้งานสารสนเทศภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๒ และปวส.๑ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐%

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. สถานีตำรวจภูธร อำเภอเดชอุดม พร้อมคณะเดินทางมาประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ในเรื่องของการ รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐%...

ดูข้อมูลเพิ่มเติมโครงการศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ได้เข้าศึกษาดูงาน ตามโครงการศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐...

ดูข้อมูลเพิ่มเติมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๒ และปวส.๑ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ นำโดย นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อม นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะครู ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัย

เมื่อค่ำวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ นำโดย นายคำปุ่น พลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอเดชอุดม ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการ รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๔๕ น. นำโดย นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการ รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ในสถานศึกษา และเพื่อรณรงค์ให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการบริจาคโลหิต ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการบริจาคโลหิต ประจำปี ๒๕๖๐ ณ อาคารลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๖๐

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๖๐

เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายคำปุ่น พลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วันรพี ๗ สิงหาคม

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายคำปุ่น พลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมพร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมวางพวงมาลา และกล่าวคำสดุดีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

แสดงความยินดี

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ให้เกียรติมอบดอกไม้และแสดงความยินดีแก่ คุณครูนารี ศรีพันธ์ บรรจุเข้ารับตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ วิทยาลัยอาชีวเสาวภา และคุณครูจรินทร์ทิพย์ เขียวสดอมรกุล บรรจุเข้ารับตำแหน่งครูผู้ช่วย...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

คณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนบ้านหนองอ้ม

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนบ้านหนองอ้ม นำโดย นายคำปุ่น พลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. นำโดย นายคำปุ่น พลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีเตรียมลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ ๒ สี)

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเตรียมลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ ๒ สี) และคณะครูผู้กำกับลูกเสือทุกคนร่วมประกอบพิธีเตรียมลูกเสือวิสามัญ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ต้อนรับ ดร.มังกร หริรักษ์

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ดร.มังกร หริรักษ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ ดร.นิษฐ์สินี หริรักษ์ พร้อมคณะจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการปลูกต้นดาวเรือง

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิดโครงการปลูกต้นดาวเรืองเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยนายนิยม แสงวงศ์...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม


โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิดโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ประจำปี ๒๕๖๐ โดย พ.ต.ธวัชชัย บับพาน หัวหน้าชุดครู และเจ้าหน้าที่ กอ.รมน. จังหวัดอุบลราชธานี ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม


พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา วท.เดชอุดม

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น.นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการพิจารณาคัดเลือกแผนธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิดโครงการพิจารณาคัดเลือกแผนธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดย นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพสู่วุฒิการศึกษา รุ่น14

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิดโครงการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพสู่วุฒิการศึกษา รุ่นที่ ๑๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐...

ดูข้อมูลเพิ่มเติมการแข่งขันกีฬา มวยไทยสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น ระดับภาค

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑๒ ประเภท มวยไทยสมัครเล่นและมวยสากลสมัครเล่น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สนามมวยชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการประเมินความรู้เบื้องต้นเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิดโครงการประเมินความรู้เบื้องต้นเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ เข้าสู่หน่วยกิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อเอนก...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการแปดล้านเก้ากล้าหญ้าแฝกน้อมเกล้าถวายพ่อแห่งแผ่นดิน

เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสุริยันต์ บุญญานุกูล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ประธานเปิด โครงการแปดล้านเก้ากล้าหญ้าแฝกน้อมเกล้าถวายพ่อแห่งแผ่นดิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการอบรมเสริมศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการและอบรมเขียนแผนธุรกิจ

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๒๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมประธานเปิดโครงการอบรมเสริมศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการและอบรมเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐...

ดูข้อมูลเพิ่มเติมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0)

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอเดชอุดม ประธานเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดย นายนิยม แสงวงศ์...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม


ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดย นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ขบวนแห่เทียนพรรษาอำเภอเดชอุดม

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดย นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา จากวัดเมืองเดช...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

แจกเงินเรียนฟรี

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มอบเงินสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน แก่นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่ออเนก ยส ทินโนเพื่อการศึกษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเยี่ยมชมและมอบน้ำดื่มเพื่อเป็นกำลังใจช่างทำต้นเทียน

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ เดินทางเข้าเยี่ยมชมและมอบน้ำดื่มเพื่อเป็นกำลังใจช่างทำต้นเทียนโบราณ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม


รับมอบรางวัลสิ่งประดิษฐ์

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเกียรติมอบรางวัลสิ่งประดิษฐ์ ให้แก่ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่สร้างชื่อเสียง ให้กับทางวิทยาลัยฯและอำเภอเดชอุดม ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประเมินสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา

มื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะกรรมการประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง อาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ จ.ขอนแก่น...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง อาชีวศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะกรรมการประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง อาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จ.อุดรธานี...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการเตรียมความพร้อม นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐น. นายธนชน อินทจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อม นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน โดยทางบริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม


โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดย นายคำปุ่น พลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประเมินสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะกรรมการประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง อาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาสการสร้างงาน

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายธนชน อินทจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาสการสร้างงาน สร้างรายได้ประชาชน กลุ่มอาชีพ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก,ช่างบำรุงรักษารถยนต์...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง อาชีวศึกษา

มื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะกรรมการประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง อาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม


ประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง อาชีวศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะกรรมการประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง อาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จ.มหาสารคาม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. โดย นายคำปุ่น พลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นผู้นำอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันที่ ๒๖ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม


ประเมินการจัดห้องเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะกรรมการประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง อาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา จ.นครราชสีมา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.ธนกร ไชยกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐...

ดูข้อมูลเพิ่มเติมประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง อาชีวศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะกรรมการประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง อาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ จังหวัดสุรินทร์...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะกรรมการประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง อาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม


แข่งขัน กีฬามวยไทย มวยสากลสมัครเล่น

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานจัดการแข่งขัน กีฬามวยไทยสมัครเล่น และมวยสากลสมัครเล่น กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี...

ดูข้อมูลเพิ่มเติมโครงการตรวจสารเสพติดและตรวจสุขภาพ

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการตรวจสารเสพติดและตรวจสุขภาพให้กับ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ เป็นต้นไป ณ อาคารลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะกรรมการประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง อาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ จ.อุบลราชธานี...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

รับการประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม รับการประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ระดับภาค ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมิน...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รุ่นที่ ๑๕

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานเปิด โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รุ่นที่ ๑๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐...

ดูข้อมูลเพิ่มเติมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๒๐ น. นายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอเดชอุดม พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และแจกแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม ๔ ข้อ ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม


มอบกระเช้าครูฝึกในสถานประกอบการ เนื่องในวันไหว้ครู

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดย นายอุทัย บุญเสนอ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี คณะครูตัวแทนสาขาวิชา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้ให้กับครูฝึกในสถานประกอบการ เนื่องในวันไหว้ครู เพื่อแสดงถึงความเคารพต่อครูฝึกในสถานประกอบการ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจาก นายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาท มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม


พิธีไหว้ครูช่าง

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูช่าง องค์พระวิษณุกรรมของชาวช่าง โดยนายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานในพิธีไหว้ครู และบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติมกิจกรรมนิทรรศการวันผู้บริจาคโลหิตโลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายคำปุ่น พลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม รับใบประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่ให้ การสนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิต และเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการวันผู้บริจาคโลหิตโลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อเทิดพระเกียรติ แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการ “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา”

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอเดชอุดม ประธานในพิธี เปิดโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วน กำนัน ทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้านตำบลกลาง ซึ่งพร้อมด้วย นายคำปุ่น ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม


สัมภาษณ์การพิจารณาทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ด้วยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน จัดโครงการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา กองทุนเงินกุ้ยืมเพื่อการศึกษา (สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่) เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้อง ๒๒๐๕ และ ๒๒๐๖ ตึกสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติมพิธีเปิด โครงการมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการนักศึกษา กศน. อบ. ๕

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ร่วมพิธีเปิด โครงการมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการนักศึกษา กศน. อบ. ๕ โดย นายเมธาศิษฎ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับ..ครูจีน..สู้รั้ววิทยาลัย

เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาร่วม ต้อนรับ Ms. Sun Ruigi ครูอาสาสมัคร จากสาธารณรัฐประชาชนจีน (ครูสอนภาษาจีนคนใหม่) สู่รั้ววิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม


อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัย

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัย ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (การบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร) และรับฟังการบรรยายหัวข้อเรื่อง “ที่มาและความสำคัญของการทำแผนยุทธศาสตร์และหลักการ SWOT...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุรี

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา ในโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (จำนวน ๑ ทุน) ซึ่งเป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (ตามระยะเวลาของหลักสูตร) ซึ่งคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นปีที่ ๑ ทั้งหมด ๘ คน ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่ออเนก ยส ทินโนเพื่อการศึกษา..

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันนี้ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ได้เปิดทำการเรียนการสอนเป็นวันแรก ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดย นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กล่าวต้อนรับนักเรียน นักศึกษาทุกคนในวันเปิดเทอมใหม่...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการอบรมการจัดทำแฟ้มประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิดโครงการอบรมการจัดทำแฟ้มประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ งานอาชีพ เข้าสู่หน่วยกิต นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รุ่นที่ ๑๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อเอนก ยส ทินโน เพื่อการศึกษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (เวลา ๑๓.๐๐ น.) นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐...

ดูข้อมูลเพิ่มเติมโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ อาคารลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติมภาพบรรยากาศ การรับน้อง..

ภาพบรรยากาศ การรายงานตัว ของน้องๆนักศึกษาใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ในช่วงเช้า (๐๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐) และร่วมกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมการรับน้องในแต่ละแผนกสาขา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ร่วมต้อนรับคุณครู

เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ร่วม ต้อนรับคุณครู ปริวัฒน์ ยืนยิ่ง ตำแหน่งครู ณ จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ย้ายมารักษาราชการในตำแหน่งครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติมนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษา ในสถานประกอบการ

เมื่อวันที่ ๒๔-๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้ออกเดินทางไปนิเทศนักศึกษาฝึกงานต่างจังหวัด เพื่อนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษา และเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประชุม เพื่อปรึกษาหารือการจัดซื้อหนังสือเรียน

เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิดการประชุม เพื่อปรึกษาหารือการจัดซื้อ หนังสือเรียน โครงการเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ (ภาคี ๔ ฝ่าย) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อ อเนก ยสทินโน...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีรดน้ำขอพร สืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต์ ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดพิธีรดน้ำขอพร สืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต์ ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจาก นายนิยม ศรีวิเศษ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เป็นประธานเปิดพิธีรดน้ำ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนิยม ศรีวิเศษ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เป็นประธานในการเปิดการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการสภาสถาบันฯ และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ในการขับเคลื่อนนโยบายของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐ ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และดำเนินงานต่อประธานในพิธี ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม


อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำคู่มือตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา2559

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำคู่มือตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อเอนก ยสทินโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

มอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ภาพบรรยากาศ : การมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ อาคารลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติมโครงการจัดทำตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้องเรียน

เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ นายคำปุ่น พลรัตน์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิดโครงการจัดทำตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (สาขาวิชาช่างยนต์)

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ สาขาวิชาช่างยนต์ เปิดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ แผนกวิชาช่างยนต์...

ดูข้อมูลเพิ่มเติมโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายในสถานศึกษา ช่วงเทศการ

เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ (เวลา ๐๙.๓๐น.) นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายในสถานศึกษา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร

เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร (สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง)...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ภาพบรรยากาศ : ในการรับสมัครเรียน รอบทั่วไป

ภาพบรรยากาศ : ในการรับสมัครเรียน รอบทั่วไป ระหว่างวันที่ ๒๕-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ (เวลา ๑๐.๐๐น.) นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งนายธนชน อินทจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ต่อประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหาร...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการอบรมสัมมนานักเรียน นักศึกษาหลังกลับจากฝึกงาน

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ (เวลา ๐๘.๐๐น.) นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนานักเรียน นักศึกษาหลังกลับจากฝึกงาน ซึ่งนายธนชน อินทจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ ต่อประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดย นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานและมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกงาน

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานเปิด โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกงาน/อาชีพและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ หอประชุมลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการพิจารณาเพื่อเสนอขออนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒

เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธนชน อินทจันทร์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิดโครงการพิจารณาเพื่อเสนอขออนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเอนก ยสทินโน เพื่อการศึกษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธียกยอดเจดีย์ขึ้นประดิษฐ์ฐานหลังคาอุโบสถ์ วัดป่าไทรงาม

เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.พระเดชพระคุณพระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ประธานฝ่ายสงฆ์ นายเมธาศิษฎ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอเดชอุดม ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมพิธียกยอดเจดีย์ขึ้นประดิษฐ์ฐานหลังคาอุโบสถ์ วัดป่าไทรงาม และปฏิบัติธรรม มุทิตาจิต...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีถวายพระราชสักการะและถวายความอาลัย

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐เวลา ๐๗.๓๐ น. นายคำปุ่น พลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพระราชสักการะและถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บรรยากาศ ในการเยี่ยมชมบูธ

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ บรรยากาศ : เข้าเยี่ยมชมบูธ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ในงานประจำปีและงานกาชาดอำเภอเดชอุดม ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการสัมมนาฯ และศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รุ่น ๑๓ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ออกเดินทางเพื่อศึกษาดูงาน ณ บริษัทขอนแก่น บริวเวอร์รี่ จำกัด และ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

สอบ (V-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับ ปวช.๓

ภาพบรรยากาศ : ในการสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ระดับ ปวช.๓ และ ปวส.๒ ณ สนามสอบ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เข้าร่วมการแสดงดนตรี ในงานประจำปีและงานกาชาดอำเภอเดชอุดม

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดย นายคำปุ่น พลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแสดงดนตรี ในงานประจำปีและงานกาชาดอำเภอเดชอุดม ประจำปี ๒๕๕๙...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีเปิดงานประจำปีและงานกาชาดอำเภอเดชอุดมประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิดงานประจำปีและงานกาชาดอำเภอเดชอุดมประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ นายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

มอบของที่ระลึก ให้กับ (ครูไผ่) Miss Cheng Muzhu

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มอบของที่ระลึก ให้กับ (ครูไผ่) Miss Cheng Muzhu...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ทำบุญขึ้นบ้านพักครู

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีทำบุญขึ้นบ้านพักครูเพื่อเป็นศิริมงคล และร่วมรับประทานอาหาร...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.๓) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.๒) ณ ห้องประชุมพระศรีสุระ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ ประจำปี ๕๙

มื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.๓) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.๒) ที่จะจบการศึกษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีไถ่ชีวิต รับมอบ โค-กระบือ ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิต รับมอบ โค-กระบือ ประจำปี ๒๕๖๐ ปีที่ ๒๖ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายเป็นพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .๓) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.๒) ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

(กิจกรรมการแต่งหน้า )

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้รับเกียรติจาก บริษัทคังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สาขาอุบลราชธานีป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักวิธีการแต่งหน้า ให้มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีงามใน ชีวิตประจำวันและในโอกาสพิเศษต่างๆ ภายใต้ โครงการ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา (MOU)

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานในพิธีเปิด พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา (MOU) ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมกับโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บรรยากาศ : วันรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ บรรยากาศ : ในวันรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่่อ (โควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ หอประชุมลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

มอบโล่ห์รางวัลและเกียรติบัตร

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นเกียรติ ในการมอบโล่ห์รางวัลและเกียรติบัตร ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะงานปูน ระดับชาติ ระหว่างวันที่ ๖-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดระยองและ รางวัลชนะเลิศ อุปกรณ์แท่นยืน...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล DTEC COP ครั้งที่ ๑๔

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายธนชน อินทจันทร์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิดเดชอุดม ประธานในพิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล DTEC COP ครั้งที่ ๑๔ ระหว่างวันที่ ๑-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ สนามฟุตซอล วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประเมินและคัดเลือกกองลูกเสือวิสามัญดีเด่น

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับและรับการประเมินคัดเลือกกองลูกเสือวิสามัญดีเด่น อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ส.น.อ.) โดย นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการประเมิน ในครั้งนี้...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ (รำวง )

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น . นายคำปุ่น พลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ นักเรียน นักศึกษา ก่อนสู่ตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (รำวง ) ซึ่งคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.๒)และระดับชั้น...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กล่าวปิดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในภาครัฐ รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) โปรแกรม Rosetta Stone พร้อมมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาจำนวน ๔๐ คน ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเอนก ยสทินโน เพื่อการศึกษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราช สาขาเดชอุดม กำหนดจัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อวัตถุประสงค์สมทบทุนในการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับเปิดอาคารรักษาพยาบาล (โรงพยาบาล ๔๐๐ เตียง) และอาคารผู้ป่วยใน ๑๔๔ เตียง ปรับปรุงชั้น ๑,๒ เป็นห้อง ICU โดย นายนิยม แสงวงศ์...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ (ลีลาศ )

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น . นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ นักเรียน นักศึกษา ก่อนสู่ตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ลีลาศ ) ซึ่งคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.๒)...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การประเมินกองลูกเสือและคัดเลือกผู้บังคับบัญชาดีเด่น

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับและรับการประเมินกองลูกเสือและคัดเลือกผู้บังคับบัญชาดีเด่น อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับกลุ่มจังหวัด อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดย นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการประเมิน ในครั้งนี้...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บริจาคสิ่งของช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย (ภาคใต้)

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมพร้อม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้เดินทางไปมอบสิ่งของ ที่ชาวเทคนิคเดชอุดม ร่วมกันบริจาค เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย (ภาคใต้) ร่วมสมทบสิ่งของต่างๆ กับทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีง...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ นักเรียน นักศึกษา ก่อนสู่ตลาดแรงงาน

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น . นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ นักเรียน นักศึกษา ก่อนสู่ตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.๒)...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

กำหนดจัดประชุมเพื่อปรับปรุงเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา๒๕๕๙

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดประชุมเพื่อปรับปรุงเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมศรีพรมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานอนุกรรมการวิชาการ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ( ๑๐๐ วัน ) ณ วัดเวตวันวิทยาราม

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๕๒ น. คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ( ๑๐๐ วัน ) สวดพระอภิธรรม และเจริญจิตตภาวนา เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในส่วนของคณะสงฆ์อำเภอเดชอุดม โดยการนำของหลวงพ่อพระครูเวตวันวรกิจ เจ้าคณะอำเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม


พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ( ๑๐๐ วัน )

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.วัดป่าไทรงาม ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมและวัฒนธรรมอำเภอเดชอุดม โดยนายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ( ๑๐๐ วัน ) สวดพระอภิธรรม และเจริญจิตตภาวนา ในครั้งนี้ด้วย และร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร จำนวน ๘๙ รูป...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการบริจาคโลหิต ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการบริจาคโลหิต ประจำปี ๒๕๕๙ ณ อาคารลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ ที่ได้รับบาดเจ็บและต้องการโลหิต...

ดูข้อมูลเพิ่มเติมการประเมินคุณภาพงานลูกเสือ ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับและรับการประเมินคุณภาพงานลูกเสือ ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการประเมิน ในครั้งนี้ ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม


การแข่งขันกีฬาวันครู อาชีวศึกษาอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ร่วมพิธีเปิดและร่วมการแข่งขันกีฬาวันครู อาชีวศึกษาอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สนามวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธนกร ไชยกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี (อศจ.) เป็นประธานในพิธี...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม


งานวันครู ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ร่วมงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๐ โดย คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ ๖๑ ซึ่งภาคเช้าประกอบด้วยพิธีทางศาสนา พิธีปฏิญาณตน พิธีการระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีเชิดชูเกียรติ พิธีมอบโล่ และเกียรติบัตร แด่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธนกร ไชยกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี (อศจ.) ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการ Big cleaning day (กิจกรรม 5 ส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ นายคำปุ่น พลรันต์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานเปิดโครงการ Big cleaning day (กิจกรรม 5 ส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เพื่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงาน สะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน ก่อให้เกิดคุณภาพในการผลิตนักเรียน นักศึกษาในสังคมได้...

ดูข้อมูลเพิ่มเติมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพการบัญชี (ระบบGFMIS)

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายคำปุ่น พลรัตน์ ประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพการบัญชี (ระบบGFMIS) และรับฟังการบรรยายหัวข้อเรื่อง “ระบบGFMIS” โดยท่านวิทยากร นางสาวกัลยา บุญวัน ตำแหน่งนักวิชาการคลังชำนาญการ ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

มอบโล่ห์รางวัลและเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียน นักศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นเกียรติในการมอบโล่ห์รางวัลและเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา (ระดับ อศจ.) และผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา (ระดับภาค) จำนวน ๑๔ ผลงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

มอบโล่ห์รางวัลและเกียรติบัตร ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่ห์รางวัลและเกียรติบัตร ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดในระดับชาติ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อบรมทำหนังสั้น ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ส่งทีมเข้าร่วมอบรมทำหนังสั้น เพื่อเข้าร่วมประกวดในโครงการ การประกวดหนังสั้น “อาชีวะทำดี เพื่อพ่อ” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีบรรพชา – อุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ วัดป่าไทรงาม ร่วมกับอำเภอเดชอุดมและวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดโครงการบรรพชา – อุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร จำนวน ๑๓๙ รูป โดยได้รับเกียรติจาก นายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น พิธีเปิดการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน การประกวดกิจกรรมองค์การระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายธนกร ไชยกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีถวายความอาลัยและรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐น.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้รับเกียรติจาก นายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีถวายความอาลัยและรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรม “งานรวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวาย

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดย นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “งานรวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙” ปฏิญาณตน...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรม " ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์"

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการ " ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์" ณ หอประชุมพระศรีสุระ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม โดยกิจกรรมในวันนี้ สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศจัดกิจกรรม ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกลการเกษตร พร้อมให้บริการ ย้อมเสื้อเป็นสีดำ เเละเเจกริบบิ้น ฟรี#สามารถรับบริการได้ที่ เต็นท์ศูนย์บริการด้านหน้าวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ตั้งเเต่วันนี้ เป็นต้นไป ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการจัดทำตารางเรียน

เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ ๔-๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา “ด้านระบบงานสารบรรณ”...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ (ภาคี ๔ ฝ่าย)

เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ ประธานเปิดโครงการเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ (ภาคี ๔ ฝ่าย) ณ งานวิทยบริการและห้องสมุดชั้น ๑ ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการพิจารณาเพื่อเสนอขออนุมัติผลการเรียน

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายคำปุ่น พลรัตน์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิดโครงการพิจารณาเพื่อเสนอขออนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีปิดกองลูกเสือวิสามัญ

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีปิดกองลูกเสือวิสามัญ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีชุมนุมรอบกองไฟ

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ นายคำปุ่น พลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธาน ในพิธีชุมนุมรอบกองไฟ ของลูกเสือวิสามัญ ช่วงเวลา ๑๙.๐๐ น.-๒๒.๐๐ น. ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรมตามฐาน กิจกรรมบุกเบิก วิชาการ กิจกรรมฐานผจญภัย

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เข้าร่วมกิจกรรมตามฐาน กิจกรรมบุกเบิก วิชาการ กิจกรรมฐานผจญภัย ในเวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น. ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ 3 สี )

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๐๐น. นายสนธิต ดาโรจน์ เป็นประธานในพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ 3 สี ) โดยมีผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ร่วมประดับแถบแก่ลูกเสือวิสามัญในครั้งนี้ด้วย ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีสำรวจตนเอง ก่อนเข้าประจำกอง

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐น. นายคำปุ่น พลรัตน์ ประธานในพิธีเข้าชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการสำรวจตัวเอง หลังจากที่ประธานกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในข้อ ๓ แล้ว ประธานจะกล่าวปราศรัยถึง (เกาะแก่งแห่งชีวิต)...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บรรยากาศในค่ายลูกเสือวิสามัญ วท.เดชอุดม

เวลา ๑๗.๐๐ น.บรรยากาศในค่ายลูกเสือวิสามัญ ในการทำกิจกรรม สร้างค่าย และวิชาสูทกรรม คือ วิชาการทำอาหารชาวค่าย ในหลักสูตรการศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิชาลูกเสือวิสามัญ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีถวายราชสดุดี

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายคำปุ่น พลรัตน์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานในพิธีจุดธูป ถวายเครื่องราชสักการะพระบรมรูป และกล่าวคำราชสดุดี ลูกเสือ ผู้บังคับบัญชากล่าวคำปฏิญาณ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๐๐ น.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ปิดแข่งขันกีฬาภายใน (Dtec Games ๒๐๑๖)

มื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายคำปุ่น พลรัตน์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานกล่าวปิด โครงการแข่งขันกีฬาภายใน (Dtec Games ๒๐๑๖) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

แข่งขันกีฬาภายใน (Dtec Games ๒๐๑๖) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาภายใน (Dtec Games ๒๐๑๖) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ระดับปริญญา และคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการ ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน/อาชีพ

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน/อาชีพและประชุมผู้ปกครอง...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เข้าร่วมเพื่อนำเสนอข้อมูลการประกันคุณภาพภายใน

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เข้าร่วมเพื่อนำเสนอข้อมูลการประกันคุณภาพภายใน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง และตอบคำถามในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง จากคณะกรรมการประเมินฯ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ร่วมแสดงมุทิตาคารวะ ๒๕๕๙ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ร่วมแสดงมุทิตาคารวะ ๒๕๕๙ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

มอบโล่รางวัล รองชนะเลิศ
อับดับ ๒

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นเกียรติในการมอบโล่รางวัล รองชนะเลิศอับดับ ๒ พร้อมเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมงานประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน (แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์)

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ นางณัฐษมนต์ ณุวงค์ศรี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ศึกษาดูงาน

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ด้านการศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

มอบเงินลงทุน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ นางณัฐษมนต์ ณุวงค์ศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นเกียรติในการมอบเงินลงทุน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

คณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ คณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุด โดย นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษา

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นเกียรติในการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดมากที่สุด (ยอดนักอ่าน) และผู้มีความรับผิดชอบเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงอย่างสม่ำเสมอ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการ การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐น. นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน สาขาวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐น. นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/โยธา สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต และสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ ระดับสถานศึกษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐น. นางณัฐษมนต์ ณุวงค์ศรี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การประกวดร้องเพลง

การประกวดดนตรีสากล คนพันธ์ R วงดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์ R ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง และเพลงไทยสากล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินประกันคุณภาพภายใน

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินประกันคุณภาพภายใน โดยหน่วยงานต้นสังกัด ระดับปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมมูลนิธิ หลวงพ่ออเนก ยสทินโน เพื่อการศึกษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการบริจาคโลหิต ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการบริจาคโลหิต ประจำปี ๒๕๕๙ ณ อาคารลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมเพื่อช่วยเลือกผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรมวัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ

เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทศบาล เมืองเดชอุดมบริการ ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จัดกิจกรรมวัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน

นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่๒/๒๕๕๙ และรับฟังการแนะแนวการฝึกงาน จากบริษัทเอส. พี.บี. เพาเวอร์ เซอร์วิส...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
!

โครงการเพิ่มทักษะครูที่ปรึกษาในด้านการดูแลและช่วยเหลือผู้เรียน

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มทักษะครูที่ปรึกษาในด้านการดูแลและช่วยเหลือผู้เรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
!

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศข่าว


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ V-NET ระดับปวส.2

08/12/2560>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ V-NET ระดับปวส.2<

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ V-NET ระดับปวช.3

08/12/2560>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ V-NET ระดับปวช.3<

ประกาศการปิดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ

10/11/2560>>>ประกาศการปิดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ<

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

10/11/2560>>>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐<

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิณสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

08/11/2560>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิณสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐<

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

03/11/2560>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐<

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

24/10/2560>>>ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐<

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิณสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน สาขาวิชาช่างยนต์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

09/10/2560>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิณสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน สาขาวิชาช่างยนต์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐<

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การประเมินโครงการส่งเสริมการทำวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

09/10/2560>>>เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การประเมินโครงการส่งเสริมการทำวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม<

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน สาขาวิชาช่างยนต์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

05/10/2560>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน สาขาวิชาช่างยนต์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ Central Lab เครื่ื่อง CNC และเครื่องมือพื้นฐานพร้อมโปรแกรมจำลองการทำงาน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

28/09/2560>>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ Central Lab เครื่ื่อง CNC และเครื่องมือพื้นฐานพร้อมโปรแกรมจำลองการทำงาน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์<

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน สาขาวิชาช่างยนต์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

27/09/2560>>>ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน สาขาวิชาช่างยนต์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐<

ประกาศกำหนดปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ - เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ และการลงทะเบียนเรียน

19/09/2560>>>ประกาศกำหนดปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ - เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ และการลงทะเบียนเรียน<

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ Central Lab เครื่ื่อง CNC และเครื่องมือพื้นฐานพร้อมโปรแกรมจำลองการทำงาน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

15/09/2560>>>ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ Central Lab เครื่ื่อง CNC และเครื่องมือพื้นฐานพร้อมโปรแกรมจำลองการทำงาน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์<

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

01/09/2560>>>ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑<

ประกาศประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ Central Lab เครื่ื่อง CNC และเครื่องมือพื้นฐานพร้อมโปรแกรมจำลองการทำงาน ๑ชุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒

21/08/2560>>>ประกาศประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ Central Lab เครื่ื่อง CNC และเครื่องมือพื้นฐานพร้อมโปรแกรมจำลองการทำงาน ๑ชุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒<

ประกาศประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ Central Lab เครื่ื่อง CNC และเครื่องมือพื้นฐานพร้อมโปรแกรมจำลองการทำงาน ๑ชุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

15/08/2560>>>ประกาศประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ Central Lab เครื่ื่อง CNC และเครื่องมือพื้นฐานพร้อมโปรแกรมจำลองการทำงาน ๑ชุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑<

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

31/07/2560>>>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา<

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิณสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

26/07/2560>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิณสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา<

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่วารสารวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

18/07/2560>>>ประชาสัมพันธ์เผยแพร่วารสารวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม<

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

17/07/2560>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา<

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

06/07/2560>>>ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา<

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความสะอาด

19/06/2560>>>ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความสะอาด<

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

31/05/2560>>>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐<

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

29/05/2560>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐<

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

25/05/2560>>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐<

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รูปแบบการบริหารการรจัดการเรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

25/05/2560>>>เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รูปแบบการบริหารการรจัดการเรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม<

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

18/05/2560>>> ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐<

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

15/05/2560>>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐<

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

11/05/2560>>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

08/05/2560>>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

23/04/2560>>> รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา ๒๕๖๐

03/04/2560>>> เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา ๒๕๖๐


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ประจำปี ๒๕๕๙

15/03/2560>>> เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ประจำปี ๒๕๕๙

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ฉบัับปรับปรุง)

14/03/2560>>> เรื่อง ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

21/02/2560>>> เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในงานราชการต่อไป ประจำปี 2559

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภท(โควตา)เพิ่มเติม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ปีการศึกษา ๒๕๖๐

12/02/2560>>> ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภท(โควตา)เพิ่มเติม

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทโควตาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ปีการศึกษา ๒๕๖๐

07/02/2560>>>ไฟล์ที่1 ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา 07/02/2560>>>ไฟล์ที่2 ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

31/01/2560>>> ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่๒(สัมภาษณ์)กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

27/01/2560>>>ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่๒(สัมภาษณ์)กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

25/01/2560>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐


รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

13/01/2560>>>รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ วันที่๑๑-๒๔ มกราคม ๒๕๖๐

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศรับสมัครนักศึกษาประเภทโควตา ระดับประกาศนียวิชาชีพ(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ปวส.) ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศรับสมัครนักศึกษาประเภทโควตา ระดับประกาศนียวิชาชีพ(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ปวส.) ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศรับสมัครนักศึกษา "เทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ รุ่น ๑๕" ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ปวส.)ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศรับสมัครนักศึกษา "เทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ รุ่น๑๕" ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ปวส.)ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2560

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนผู้ค้าหรือผู้มีอาชีพขาย เข้าร่วมส่งข้อมูลเพื่อประกอบการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องกลึงขนาดยันศูยน์เหนือแท่น ๑๘๐ มม. ฐานเหล็กหล่อชิ้นเดียวกัน พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ขอเชิญชวนผู้ค้าหรือผู้มีอาชีพขาย เข้าร่วมส่งข้อมูลเพื่อประกอบการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องกลึงขนาดยันศูยน์เหนือแท่น ๑๘๐ มม. ฐานเหล็กหล่อชิ้นเดียวกัน พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา จำนวน 2 รายการ

สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา จำนวน 2 รายการ

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดเฉพาะเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2559

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดเฉพาะเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2559


แบบฟอร์มสำรวจสื่อการเรียนการสอน 1/2559

แบบฟอร์มสำรวจสื่อการเรียนการสอน 1/2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานราชการ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานราชการ

รหัสการเข้าเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Rosetta

รหัสการเข้าเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Rosetta

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรและผู้รับบริการที่สนใจตอบแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรและผู้รับบริการที่สนใจตอบแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชัวคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชัวคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อนักศึกษาขาดเรียน/ขาดกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง ๓ ครั้งติดต่อกันโดยไม่ทราบสาเหตุ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบฟอร์มแจ้งรายชื่อนักศึกษาขาดเรียน/ขาดกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง ๓ ครั้งติดต่อกันโดยไม่ทราบสาเหตุ

งานทวิภาคี => คำสั่งแต่งตั้งครูทวิภาคีประจำสาขาวิชา,แจ้งขั้นตอนการออกฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา,ปฏิทินปฏิบัติงาน และสรุปจำนวนนักศึกษาฝึกงาน

ดาวน์โหลดข้อมูลงานทวิภาคี

แบบฟอร์มทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชา(สผ.3)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชา(สผ.3)

แบบรายงานผลการฝึก(สผ.2)

ดาวน์โหลดแบบรายงานผลการฝึก(สผ.2)

แบบฟอร์มส่งผลกิจกรรม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มส่งผลกิจกรรม

แบบฟอร์ม สผ.1 ปีงบประมาณ 2561

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สผ.1 ปีงบประมาณ 2561

แบบฟอร์มพิจาณาขอซื้อขอจ้าง2

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มพิจาณาขอซื้อขอจ้าง2

ตัวอย่างการทำรายงานการฝึกงาน

ดาวน์โหลดตัวอย่างการทำรายงานการฝึกงาน

SAR 2559 ปริญญาตรี

SAR 2559 ปริญญาตรี

แบบเสนอเพื่อขอรับงบประมาณจัดทำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

แบบเสนอเพื่อขอรับงบประมาณจัดทำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

รายชื่อประเภทสิ่งประดิษฐ์ฯ ๑๒ประเภท

ดาวน์โหลดรายชื่อประเภทสิ่งประดิษฐ์ฯ ๑๒ประเภท

แบบฟอร์มกรอกผลการเรียน ๑/๒๕๖๐

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอกผลการเรียน ๑/๒๕๖๐

แบบฟอร์มเอกสารงานวัดผลและประเมินผล

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานวัดผลและประเมินผล

ตัวอย่างไฟล์นำเสนอประเมินเบื้องต้นนักศึกษาเทียบโอนความรู้ฯ รุ่นที่15

ดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์นำเสนอประเมินเบื้องต้นนักศึกษาเทียบโอนความรู้ฯ รุ่นที่15

SAR 2559 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ดาวน์โหลด SAR 2559 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

กฎ-กติกา-ข้อควรถือปฏิบัติในการพิจารณานักเรียน-นักศึกษาออกฝึกงาน

ดาวน์โหลดกฎ-กติกา-ข้อควรถือปฏิบัติในการพิจารณานักเรียน-นักศึกษาออกฝึกงาน

ตัวอย่างแบบฟอร์มสำรวจสื่อการเรียนการสอน

ดาวน์โหลดตัวอย่างแบบฟอร์มสำรวจสื่อการเรียนการสอน


แบบฟอร์มการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ปรับปรุง)

เอกสารการมอบหมายการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดเอกสารการมอบหมายการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

คู่มือการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปี 2560

ดาวน์โหลดคู่มือการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปี 2560

คู่มือการใช้งานระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา V-COP ด้วย Smartphone

21/02/2560>>> เรื่อง คู่มือการใช้งานระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา V-COP ด้วย Smartphone

ข่าวจาก สอศ.

Copyright © 2017 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม