ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ปีการศึกษา 2563

...

2020-03-31 / 20:29:00 ยอดผู้เข้าชม 358

>> ขยายเวลารับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 โดยสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid 19