กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ร่วมกันบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการบริจาคโลหิต ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเปิดโอกาสให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ได้รับบาดเจ็บ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ณ อาคารลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-01-22 / 17:51:00/view:25

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม