ตรวจสอบสถานะการสมัคร

เมื่อท่านผู้สมัครกรอกข้อมูลและชำระค่ามอบตัวเรียบร้อย ระบบจะแสดงข้อความ "ลงทะเบียนเรียบร้อย" ในช่องชื่อของท่าน


Detudom Technical College